top of page

Bestuur en beloningsbeleid 

Feitelijke Informatie 

Naam: Feminist Evolution Leiden 

Rechtsvorm: Stichting 

ANBI status: op dit moment zit FEL nog in het proces om ANBI-status aan te vragen.  

KvK nummer: 78494141

RSIN: 861424864

IBAN: NL07RABO0377731412

Bestuur 

Devika Sardjoe Mishre (voorzitter)

Sammy Lee van der Berg (vice-voorzitter) 

Liang de Beer (penningmeester)

Betrokkenen 

De dagelijkse werkzaamheden staan onder leiding van bestuursvoorzitter Devika Sardjoe Mishre, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding en woordvoering. Onze vice-voorzitter is Sammy Lee van de Berg, de commissieleider Evenementen is Maaike de Vreugd, de commissievoorzitter Communicatie en hoofdredacteur van onze nieuwsbrief is Alessandra Giliberto. De rechterhand van de communicatiecommissie is Josephine Vlierboom tevens lid van het Algemeen Bestuur. Alessandra Giliberto en Josephine Vlierboom geven leiding aan een team van vrijwillige schrijvers die bijdragen aan de nieuwsbrief. Dit zijn: Luma Andrade, Constantina Kyriacou, Jasmijn Groot, Shoshanah van de Vosse, Jeroen van Wijk, Vera de Zwaan en Carlijn van de Meulenhof. 

Missie en Beleidsplan 

De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de emancipatie, het feministische gedachtengoed en activisme en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het verrichten van werkzaamheden op onder meer, doch niet uitsluitend, het gebied van activisme, lobbying en evenementen organisatie alsmede het uitbrengen van nieuwsbrieven.

We creëren een ruimte voor feministische gedachten en belangenbehartiging in Leiden. Wij geloven dat feministische reflectie, debat en actie een significant verschil zullen maken bij het transformeren van de wereld in een betere en meer gelijke plek voor vrouwen*. Dit zal niet worden bereikt door revolutie, maar door evolutie. Door intersectioneel feministisch denken toegankelijk te maken voor een nieuw publiek, door belangenbehartiging en feministisch werk te promoten en door de tools en de ruimte te bieden om verandering teweeg te brengen. De Feministische Evolutie is pas compleet als Leiden echt inclusief is. Wanneer vrouwen* gelijke kansen krijgen. We willen de emancipatie in Leiden versnellen.

 

We halen belangrijke feministische denkers en schrijvers over uiteenlopende onderwerpen naar Leiden. Wij bieden een platform voor jong en divers vrouwelijk talent. We faciliteren debat, activisme en een feministische levensstijl in Leiden. Ten slotte verbinden we bestaande initiatieven, netwerken en evenementen rond feminisme, emancipatie en diversiteit. 

*vrouwen: FEL verwijst hier naar vrouwen, maar dit dekt in wezen niet het brede spectrum van gender waarmee we zouden willen spreken. FEL is er voor iedereen, voor alle mensen die zich identificeren als vrouw of mensen die niets te maken hebben met de ouderwetse labels van het binaire gender-onderscheid.

Financiën

Feminist Evolution Leiden draait op dit moment volledig op vrijwilligers en wordt financieel ondersteund door fondsen en/of donateurs. Werving van financiële middelen ligt in handen van het bestuur. Dit bestaat onder meer uit gesprekken voeren met fondsen, fondsaanvragen indien en het werven van donateurs.

FEL is momenteel bezig met het aanvragen van ANBI-status. Dat betekent dat donaties aftrekbaar zullen zijn van de belasting.

 

De fondsen zullen besteed worden aan het organiseren van evenementen die de feministische boodschap ondersteunen. Op het moment is FEL op zoek naar fondsen en schenkingen. 

Beloningsbeleid

De bestuursleden en vrijwilligers genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. 

bottom of page