top of page

Bekendmaking Leidse Top 50

De eerste editie van de Leidse Top 50 is bekend gemaakt op Internationale Vrouwendag 2020. Wethouder Marleen Damen nam de lijst met namen in ontvangst. De lijst laat  50 vrouwen zien die het afgelopen jaar in Leiden het verschil hebben gemaakt. Tevens is één van hen verkozen tot Ambassadeur van de Leidse Top 50, editie 2020.  De keuze is gevallen op Kirsten Zitman, directeur van iDoe. Zij zal de verbindende rol die ze al heeft in Leiden ook inzetten als Ambassadeur van de Leidse Top 50.


Voor de samenstelling van de lijst heeft de jury gekeken naar vrouwen die door hun activiteiten in Leiden het afgelopen jaar het verschil hebben gemaakt. Daarnaast is er expliciet gekeken naar een divers samengestelde lijst in leeftijden en sectoren. De jury van ‘wijzen’ bestond uit Marleen Hogendoorn, Carolien Stolte, Pim van Vliet, Angela van Steijn , Gemma Lago , Hanneke de Winter en Fien van Rossum. Zij hebben samen met initiatiefnemers Liang de Beer en Jenny Bruin de lijst samengesteld en de ambassadeur aangewezen.BioScience Park

Werken op het BioScience Park. De grootste werkgever in Leiden, waar de verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsleven en de wetenschap.


Godelieve Bun

Directeur van de Leidse instrumentenmakers School die zich met hart en ziel inzet voor haar leerlingen en vele verbindingen weet te maken met het bedrijfsleven op het BioScience Park.


Ida Haisma

Directeur van Leiden Bio Science Park, geeft leiding aan de transformatie van het Leiden Bio Science Park van science park tot innovatiedistrict.


Martina Vijver

Hoogleraar ecotoxicologie, onderzoekt de schadelijkheid van stoffen op onze leefomgeving, is drijvende kracht achter het Levend Lab, een zeer bijzonder buitenonderzoeksstation op het Bio Science Park.


Melissa Little

Leidse eredoctor 2019, krijgt de erkenning voor haar baanbrekende ontdekkingen op het gebied van regeneratieve geneeskunde van de nier.


Nynke Ligtenberg - Hornstra

Global Operations Head Vaccines in Research & Development, bij Janssen Pharmaceuticals waar ze al 17 jaar werkt aan de ontwikkeling van menig levensreddend medicijn.


Culturele sector

Actief in de culturele sector. Deze sector is zeer breed in Leiden; denk aan de musea, maar ook de vele makers die Leiden rijk is.


Eelkje Colmjon

De stadsfotograaf van Leiden die voor haar wekelijkse fotoserie in het Leids Dagblad mensen met een missie portretteert.


Joosje Bosch

Drijvende kracht achter kunstenaarscollectief ROEM, samen met haar mede-ROEMies zorgt ze voor een nieuwe culturele impuls in Leiden.


Meta Knol

Directeur van het in 2019 heropende Museum De Lakenhal, heeft samen met haar team (wat ze ook steeds benadrukt) een geweldige presentatie neergezet met de verbouwing van de Lakenhal, de inrichting en de vernieuwende keuzes in de collecties.


Roos-Marijn Kinkel

Ontwerper en heeft culturele ontmoetingsplaats Old School opgericht, met een feilloos gevoel voor goede onderwerpen en tentoonstellingen die ze zorgvuldig maakt, toont ze maatschappelijke betrokkenheid.


Sophia Blyden

Organiseert Stories of Womanhood: inspirerende avonden met een gevarieerd intersectioneel programma met vrouwelijke performers en ondernemers.


Maatschappelijke - en vrijwilligersorganisaties en verenigingen

Zetten zich (onbezoldigd) inzetten voor de samenleving en zich een zetten via de vele verenigingen en organisaties die Leiden rijk is.


Fleur Peterse

Praeses van de oudste en grootste Leidse studentenvereniging LSV 'Minerva', waar ze zich niet alleen inzet voor de ruim 2000 leden en 28.000 oud-leden maar ook activiteiten in verbinding met de stad organiseert zoals de Leidenarenborrel en het Grachtenconcert.


Greet Meesters

Een vrouw met hart voor de medemens die zich ingezet heeft voor het Autismecafe in Leiden en nu een grote rol speelt bij Go Noord.


Hayat Lagerwaard

Zet zich vanuit de Powermoeders in voor de emancipatie en integratie van de veelal Arabische vrouwen die moeilijk bereikbaar zijn voor organisaties.


Kirsten Zitman

Als directeur van iDoe zet zij vrijwilligerswerk in Leiden op de kaart en nam in 2019 initiatief tot MBO71, hét nieuwe Leidse platform om maatschappelijk verantwoord ondernemen en vrijwilligerswerk aan elkaar te koppelen.


Remke Verdegem

Voorlichter op middelbare scholen bij COC Leiden, absolute voorvechtster van gelijke rechten voor en acceptatie en zichtbaarheid van LHBTI+ personen.


Ondernemers en bedrijfsleven

Ondernemers van grote en kleine bedrijven, vrouwen in dienst bij profit organisaties en zzp’ers.


Anita America

Bekende Leidse ondernemer (onder andere van Matrix Frame en Studio America), maar ook zichtbaar in de stad met bijvoorbeeld de Rotary Santa Run.


Erna Kortlang

Notaris en partner bij TeekensKarstens gespecialiseerd in familie- en erfrecht, zet zich daarnaast in voor de stad onder andere als voorzitter van het Cultuurfonds Leiden.


Hiske Faber

Geeft leiding aan het Hof van Sijthoff waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans krijgen en is daarnaast initiatiefnemer van 'Leiden kijkt naar elkaar om' .


Laura Jorna

Vurige ondernemer die veel ondernemers inspireert om ideeën waar te maken, met haar frisse en creatieve kijk op het ondernemerschap en succes, zet ze zich in voor de start-up community in Leiden.


Sharleen de Boer

Oprichter van Steenhof Suites, een hotel in Leiden waar ze luxe, huiselijkheid en geschiedenis combineert - en daarmee een inspiratie is voor de stad en andere jonge ondernemers.


Onderwijs

De verschilmakers in het onderwijs (scholen, roc’s).


Ani Grigorian

Maatschappijleerdocent op het Bonaventura College die haar leerlingen elke dag motiveert en inspireert, gebruikt social media om kennis over te dragen over de actualiteit en de politiek.


Felienne Hermans

Universitair hoofddocent aan het Computer Science Instituut van de Universiteit Leiden waar ze niet alleen onderzoek doet naar programmeeronderwijs voor kinderen, maar ook de vertaalslag maakt naar de praktijk.


Klaske Apperloo

Haar inzet leidde tot het opzetten van mbo college Start-Up bij mboRijnland, waarmee er in Leiden een kansrijke mogelijkheid is gevonden om ook zonder diploma te kunnen doorstromen naar het mbo en een startkwalificatie te halen.


Lara van Beek

Boegbeeld van de stichting LIVE (Leids Initiatief voor Educatie), drukt haar stempel op de thuiszittersproblematiek en is katalysator voor de schoolbesturen om aandacht te schenken aan een meer gedifferentieerd onderwijsaanbod.


Mandy van Valkenburg

Docent op het Vlietlandcollege, stimuleert en enthousiasmeert niet alleen leerlingen maar ook haar collega's om van het Vietland een inclusieve school te maken.


Overheid

Werken bij een lokale of regionale overheid.


Ariëla Netiv

Al jaren het boegbeeld van Erfgoed Leiden en Omstreken, in 2019 organiseerde zij met haar team een groot symposium ter ere van de winst van Leiden van de BNG Bank Erfgoedprijs.


Gertru Diender

Directeur sociaal domein bij de Gemeente Leiden die niet alleen hier een gewaardeerde collega is maar ook in landelijke netwerken een graag geziene gast is.


Kirsten Lelieveld

Werkt met veel passie voor Kennisstad, en zet zich daarnaast vol in voor het verbeteren van het hoger onderwijs en de link tussen de stad Leiden en haar studenten.


Lara Ummels

Als Kennismakelaar zet zij lokaal, nationaal én internationaal Leiden als Kennisstad op de kaart.


Saskia Bohlasing

Als projectleider van DZB en De Nieuwe Toekomst brengt zij vrouwen die met huiselijk geweld te maken hebben gehad weer een stap verder.


Politiek

Actief in de lokale of regionale politiek, voor of achter de schermen.


Dorien Verbree

Gedreven en intelligente oppositieleider van de Leidse raad, die met veel humor leiding geeft aan de fractie van de VVD Leiden.


Gebke van Gaal

Deze ondernemende politica zet zich als fractievoorzitter van GroenLinks in de Leidse raad in voor een duurzame en groene stad, zoals de lancering van Jaar van het Dak in 2020, een verticaal bos, of de duurzame financieringsstructuur en ze was te gast bij VPRO tegenlicht over houtbouwers.


Ineke van Steensel-Van Hage

Als lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Rijnland zet zij zich met diplomatie en kennis van zaken in en laat daarbij zien hoe je als vrouw in de politiek het verschil kunt maken.


Josine Heijnen

Raadslid voor CDA Leiden die de belangen van ondernemers en studenten uitstekend weet te vertegenwoordigen in de lokale politiek.


Yvonne van Delft

Een teamplayer en als wethouder gáát ze ervoor, zoals voor de invoering van ecoglazen met 3 oktober.


Wetenschap en Hoger Onderwijs

Zijn student op of werken aan bijvoorbeeld de Universiteit Leiden of de Hogeschool Leiden.


Aya Ezawa

Als diversity officer van de Universiteit Leiden zet zij zich in om een diverse en inclusieve universiteit tot stand te brengen.


Irene Groot

Als universitair hoofddocent doet ze onderzoek naar de productie van duurzame materialen, ze is een rolmodel in een mannenwereld en zet zich in voor jonge bètawetenschappers via het vrouwennetwerk RISE.


Joanne van der Leun

Decaan van de rechtenfaculteit die zich afgelopen jaar heeft ingezet voor een toekomstbestendige faculteit in verbinding met de stad, zo ook voor het gebied rondom het Van der Werfpark om een bruisend Leiden Law Park te realiseren.


Minke Holleman

Was afgelopen jaar dé spin in het web van de viering van 444 jaar Universiteit Leiden.


Nynke Feenstra

PhD onderzoeker en zet zich in voor het vergroten van de toegankelijkheid van de maatschappij, in het bijzonder van musea, voor mensen met een beperking.


Zorg en welzijn

De medische zorg (ziekenhuizen) en de care zorg (bijv. jeugdhulp).


Andrea Evers

Maatschappelijk betrokken en gedreven hoogleraar gezondheidspsychologie, won in 2019 de Stevinpremie, de hoogste wetenschappelijke onderscheiding voor onderzoek met een maatschappelijk impact, voor onderzoek naar hoe het placebo effect bijdraagt aan het behandelsucces in de zorg en daarmee mogelijk kan helpen bij de genezing van mensen.


Fransje Barnard

Sociaal werker in de wijk voor studenten, ouderen, mensen met een lichte begeleidingsvraag en statushouders bij Libertas Leiden, met altijd oog voor ontmoeting en verbinding.


Harriette Verwey

Met haar onderzoek bij het LUMC naar hartklachten bij vrouwen maakte ze het verschil in haar veld, maar ook na haar pensioen is ze nog maatschappelijk betrokken en zet ze zich in voor de empowerment van jongeren en vrouwen.


Jacqueline Bouts

Oprichter en directeur van Xenia Hospice, het eerste en enige Nederlandse hospice voor jonge mensen 16-40 jaar.


Nathalie Lecina

Directeur en oprichter van Studio Moio, een sociale onderneming die maatschappelijke problemen oplost met de innovatieve krachten van jongeren bij wie het reguliere onderwijs niet past. Twee vliegen in een klap.


Overig

Deze kandidaat past niet in een van de bovenstaande categorieën, maar hoort thuis in de Leidse Top 50.


Gerlinde Vliegenthart

Zangeres en schrijfster die in 2019 de diagnose borstkanker kreeg, waarna ze een vlog begon over haar ziekte, met een lach en een traan vergroot ze de bekendheid over de ziekte en geeft ze mensen hoop.


Joke Busschots

Achter de schermen brengt ze bedrijven, (jonge) ondernemers, gemeenten en onderwijs bij elkaar en levert zo een positieve bijdrage aan de Leidse (regio) economie via haar werk bij Economie071.


Katja Malokhvei

Studente en voorzitter van de Veerstichting waar zij zich inzet om het deelnemersveld diverser te maken.


Susannah Herman

Een ware duizendpoot die hokjes overstijgt: van docent tot cateraar, van politica tot creatief brein achter de Gave Wijven podcast.


Tjitske Veldkamp

Voorzitter van stichting Duurzame Energie Merenwijk, voorloper en pleitbezorger op het gebied van verduurzaming.

Comments


bottom of page