©FEL 2018

Logo Design by Margot van Ark

Nomineer nu voor de Leidse Top 50 - editie 2020

De nominatie is gesloten! Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt de lijst gepresenteerd.

In de aanloop naar Internationale Vrouwendag 2020 gaan we op zoek naar de 50 vrouwen die in Leiden het verschil maken. De Leidse Top 50 geeft vrouwen die het afgelopen jaar iets betekend hebben in tien verschillende categorieën.


Wie zoeken we
Ten eerste willen we in de Leidse Top 50 vrouwen of zij die zich definiëren als vrouw (hierna: vrouw) een podium geven. De vrouwen in de Leidse Top 50 doen allemaal iets dat impact heeft of het verschil maakt in Leiden. De kandidaten hoeven dus niet te wonen in Leiden, maar wat ze doen, heeft een directe link met Leiden. Daarnaast zijn we op zoek naar kandidaten die het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan hebben.

Nominatieproces
Half februari gaat een commissie van wijze vrouwen de lijst samenstellen, waarna de vrouwen op de lijst ook geïnformeerd zullen worden. De commissie zal ook één winnaar aanwijzen. Deze vrouw springt eruit en zal een jaar lang aanvoerder zijn van de Leidse Top 50.

Nomineer in de volgende categorieën 

 

1 Wetenschap en Hoger Onderwijs
Zijn student op of werken aan bijvoorbeeld de Universiteit Leiden of de Hogeschool Leiden.

 

2 Politiek
Actief in de lokale of regionale politiek, voor of achter de schermen. 

 

3 Ondernemers en bedrijfsleven

Ondernemers van grote en kleine bedrijven, vrouwen in dienst bij profit organisaties en zzp’ers.

 

4 Culturele sector

Actief in de culturele sector. Deze sector is zeer breed in Leiden; denk aan de musea, maar ook de vele makers die Leiden rijk is. 

 

5 Overheid

Werken bij een lokale of regionale overheid.  

 

6 Onderwijs

De verschilmakers in het onderwijs (scholen, roc’s). 

 

7. Zorg

De medische zorg (ziekenhuizen) en de care zorg (bijv. jeugdhulp). 

 

8. BioScience Park

Werken op het BioScience Park. De grootste werkgever in Leiden, waar de verbinding wordt gemaakt met het bedrijfsleven en de wetenschap. 

 

9. Maatschappelijke- en vrijwilligersorganisaties, verenigingsleven

Zetten zich  onbezoldigd inzetten voor de samenleving. Zijn die actief zijn binnen één van de verenigingen die Leiden rijk is. 

 

10 Overig
Deze kandidaat past niet in een van de bovenstaande categorieën, maar hoort thuis in de Leidse Top 50.